Rezultate/Detalii Secțiunea 1

Secțiunea 1  – Eseu argumentativ sau alte materiale literare: poezie, scenetă, nuvelă etc.

Rezultate evaluare lucrări:

REZULTATE SECTIUNEA I

Afișat 13.12.2015 ora 7.30.

Contestațiile se pot depune azi 13.12.2015, până la ora 18, online, pe adresa de email a proiectului, – proiect156882@gmail.com, sub forma unei cereri de recorectare, semnată, sub formă scanată. Aceasta va prezenta elementele de identificare ale autorului (nume, nume de utilizator, clasa, unitatea de învățământ, ) și secțiunea pe care este depusă lucrarea și punctajul obținut. Aceste date e vor menționa și în textul mesajului, pentru o identificare rapidă a lucrărilor.

 

Din punct de vedere al ariei de adresare şi al conţinutului, elevii pot redacta :
– eseu argumentativ (cu sau fără imagini),
– nuvelă,
– schiţă,
– jurnal,
– poezie,
– scenetă / piesă scurtă de teatru,
– revistă, magazin-caleidoscop ( beletristic, ştiinţifico-fantastic, , tehnic, umoristic, de cultură artistică, de atitudine );

Din punct de vedere al formei de realizare / prezentare, se acceptă doar o singură lucrare/creaţie, şi aceasta poate fi:
– eseu argumentativ : între 750-900 de cuvinte;
– nuvelă : între 750-900 de cuvinte
– schiţă : între 600-650 de cuvinte;
– pagină de jurnal : 350-400 de cuvinte;
– poezie: 30-40 de versuri;
– scenetă/ piesă scurtă de teatru : 700-750 de cuvinte;
– revistă, magazin-caleidoscop : 6-8 pagini ( maximum 2 imagini/desene pe pagină);

Materialele vor fi redactate cu caractere Times New Roman, mărimea 12, la 1 rând şi jumătate, numai în format digital, cu caractere românești;

Lucrările se realizează invidual sau în grup maxim de trei elevi.

Criterii de evaluare

Înscrierea lucrării în tematica proiectului este o condiție eliminatorie.

Respectarea/adecvarea problematicii la interesele, preocupările şi nevoile elevului/ grupului receptor
Modul original, ingenios de tratare a subiectului;
Valoarea instructiv-educativă a conţinutului;
Promovarea mesajelor pozitive;
Corectitudine gramaticală;
Complexitatea/nivelul de utilizare a vocabularului;
Stil şi compoziţie;
Respectarea cerinţelor genului literar abordat;
Mesajul intercultural;
Abordarea experienţelor personale, locale, naţionale, europene in contextul tematicii impuse;
Impactul asupra cititorului;
Respectarea condiţiilor de încadrare în pagina şi redactare/tehnoredactare.

Argumentele pot viza diferite arii curriculare (ex. de ce să învățăm sțiințele naturii), o anumită disciplină, un capitol, sau chiar o anumită lecție.