Obiective

 

Obiectivul principal al proiectului este acela de a ameliora și de a evalua motivația și competența elevilor de a învăța. Acest lucru se realizează prin raportarea la un cadru transcultural integrativ, care dă o organizare și un sens profund acestei activități de bază a vieții omului.

Obiective specifice

  • Conștientizarea modului în care învățarea conduce la satisfacerea nevoilor sale fundamentale, duce la o motivare foarte puternică a elevului. Astfel va crește nu doar implicarea lor în actul educativ ci se va consolida și o perspectivă clară, integratoare asupra lucrurilor și a comportamentului, ceea ce va duce și la o asumare a propriei dezvoltări, fapt esențial în cadru oricărui demers socio-constructivist.

  • Sprijin pentru dobândirea competențelor cheie si profesionale pentru toți, cu accent pe dezvoltarea abilităților personale.

  • O mai bună corelare a educației cu nevoile pieței muncii și ale societății bazate pe cunoaștere prin îmbunătățirea procesului de planificare în educație, prin furnizarea de competențe și educație mai bună;

  • Oferirea de sprijin pentru creșterea accesului, a participării și a interesului pentru educație, în special în învățământul secundar superior, o atenție deosebită fiind acordată elevilor din mediul rural, prin crearea de mecanisme, instrumente și servicii specifice.

obiective