Regulamentul concursului

Regulament concurs organizat

în cadrul proiectului „De ce, cum și ce învăț?”

Organizator

Inspectoratul Școlar al Județului Alba prin intermediul proiectului „De ce, cum și ce învăț?”, denumit în continuare organizator..

Perioada

1.11.2015 – 25.12.2015

Locul de desfășurare a concursului

Concursul se desfășoară online. Elevii pot accesa de la școală sau de acasă portalul concursului și parcurge materialele și testele.

Participanți

Elevi din clasele III-XII de la școlile din județul Alba, publicate în documentul de la adresa http://www.isj.albanet.ro/_documente/714_Rezultate_selectie_unitati_de_invatamant.pdf, care s-au înscris la concurs. Elevii care sunt din alte unități școlare pot fi admiși numai dacă numărul elevilor din unitățile selectate nu ajunge la pragul stabilit pentru grupul țintă. În data de 16.11.2015 se vor evalua numărul de elevi înscriși și se va completa numărul dacă este nevoie, cu elevii care doresc să participe, și de la alte unități de învățământ. Aceștia vor fi selectați în ordinea primirii solicitărilor pe adresa de email a proiectului, proiect156882@gmail.com, cu condiția ca ei să fie în clasele III-XII. Detalii legate de această operațiune se vor oferi pe site.

Elevii care nu mai au loc vor putea accesa gratuit site-ul realizat în cadrul proiectului, după încheierea concursului.

Desfășurarea concursului

Concursul are două părți principale, una este de învățare-evaluare cu sprijinul unor materiale noi, realizate din perspectiva unei abordări integrate, transdisciplinare și o parte care permite exprimarea perspectivei și a creativității elevilor prin realizarea unei lucrări individuale ori în echipă de maxim trei elevi.

Elevii vor accesa site-ul cu materiale de concurs la adresa www.viataeminunata.ro, cu date personale de conectare. Aici vor găsi lecții și teste organizate pe niveluri și pe domenii de competență. În prima parte elevii vor putea obține puncte, atât prin parcurgerea de lecții, cât și a testelor. Materialele de pe site au scopul de a motiva, de aceea nu vor evalua cunoștințele dobândite la școală, ci vor face referire la aspecte oferă răspunsuri ori deschideri legate de întrebările din numele proiectului.

A doua parte a concursului se referă la opiniile personale ale elevilor confruntați cu procesul învățării. Aici se vor regăsi părerile și perspectiva lor, formulate într-o manieră modernă, prin realizarea de materiale ce pot fi consultate online.

Detaliile privind modul în care se parcurg materialele de pe site se vor oferi la momentul lansării portalullui.

Etape parcurse de elevi

  1. Înscrierea elevilor și crearea conturilor de acces. Elevii solicită participarea, primesc și completează formularele de înscriere și obțin acordul părinților, dacă e cazul. Acestea se transmit profesorului coordonator din școală. Profesorii coordonatori realizează baza de date pe care o transmit responsabilului cu aplicația din cadrul proiectului. În momentul în care datele vor fi transmise corect, acesta va introduce datele pe portalul de concurs pentru a oferi acces elevilor.

  2. Accesarea site-ului cu lecții și teste realizat în cadrul proiectului. Se va face imediat după ce acesta va deveni disponibil, de pe orice calculator, ori de acasă, ori de la școală. Cei care vor accesa materialele vor fi elevii, nu alții în numele lui. Pentru a verifica corectitudinea, profesorii coordonatori îi pot și îi vor testa aleator.

  3. Realizarea unei lucrări individuale sau în echipă de maxim trei elevi în cadrul secțiunilor concursului. Aceasta se va încărca pe site, la secțiunea de care aparține. Lucrarea nu poate fi premiată dacă nu are legătura cu tematica concursului și a proiectului.

Realizarea lucrărilor se poate face de la data publicării regulamentului, dar ele vor putea fi premiate numai dacă elevul, sau toți elevii care participă în echipă, realizează pe portalul online umărul de puncte prevăzut pentru accesul în finală. Numărul de puncte ce trebuie realizate pentru obținerea premiilor de participare și pentru înscrierea în finală se va preciza la momentul deschiderii site-ului.

Secțiunile de concurs

Toate materialele din secțiunile de concurs trebuie să aibă o tematică legată de actul învățării. Materialele pot susține învățarea diferitelor discipline, lecții etc, prezentând motive pentru care acestea merită aprofundate, ce instrumente sunt oferite la diferite materii precum și importanța luării lor în stăpânire etc. Practic ele trebuie să ne ofere mijloace și motivare pentru a continua cât mai eficient călătoria spre nivelul cultural V, pe care oamenii spun „Viața e minunată!”.

Secțiunile sunt propuse după tipul de material cu care se participă în concurs. Pe secțiuni vor putea fi prezentate materiale de următoarele tipuri:

Secțiunea 1. Eseu argumentativ cu imagini sau materiale literare: poezie, scenetă, nuvelă etc.

Secțiunea 2. Materiale de promovare și marketing.

Secțiunea 3. Video – documentar, argumentativ.

Secțiunea 4. Produs soft – pagini web, pagina de promovare pe rețelele de socializare, lecție, joc etc.

Secțiunea 5. Video din domeniu artistic – prezentarea unei lucrări artistice (pictură, sculptură), filmuleț artistic, muzică etc.

Detaliile privind materialele cu care elevii pot participa la concurs se vor publica pe site-ul proiectului până cel târziu în data de 5.11.2015.

Un elev nu poate participa decât cu o singură lucrare. O lucrare poate fi încărcată pe o singură secțiune.

Calendar estimativ realizare concurs.

2.11.2015 – 15.11.2015 – Înscrierea elevilor și crearea conturilor pe platforma online

16.11.2015 – Evaluarea numărului de participanți. Anunțarea completării locurilor sau completarea lor cu alți elevi interesați.

16.11.2015 – 12.12.2015 – Accesarea site-lui pentru realizarea punctajelor necesare obținerii premiilor de participare și pentru calificarea în finală.

25.11.2015 – 4.12.2015 – Încărcarea pe site a materialelor pe secțiuni.

5.12.2015 – 12.12. 2015 Evaluarea lucrărilor și anunțarea rezultatelor.

12.12.2015 – Depunere contestații.

12.12-14.12.2015 Intrarea prin sondaj pe platformă a celor selectați pentru câștigarea premiilor și a celor care au depus contestații, în prezența profesorilor pentru evaluarea parcurgerii corecte a materialelor.

15.12.2015- anunțarea rezultatelor finale, după contestații și premierea celor care au realizat cele mai bune lucrări.

Desemnarea câștigătorilor

Premiile de participare vor fi obținute de elevii care vor realiza punctajul minim necesar pentru a valida participarea lor la concurs.

Lucrările depuse se vor evalua conform unor criterii bine stabilite, de comisii, pe secțiuni. Premiile I se pot acorda numai individual, sau, dacă echipa acceptă, suma de 400 lei se va acorda întregii echipe. Premiile II și III se pot acorda și echipelor de maxim trei, iar în această situație fiecare membru va primi echivalentul premiului. Putem avea astfel doar o lucrare premiată cu aceste premii, dacă ea aparține unei echipe.

După evaluarea lucrărilor și desemnarea câștigătorilor aceștia vor fi anunțați prin profesorii coordonatori. Toți elevii care sunt selectați pentru a primii premiile I, II sau III, sau care depun contestație și pot primii aceste premii, vor fi retestați pe site, pentru a ca organizatorul să fie sigur că ei au realizat punctajul pentru calificarea în finală. De asemenea se vor verifica aspecte precise legate de realizarea lucrării pentru ca organizatorul să fie sigur că elevul /echipa care o prezintă în concurs a realizat-o.

Elevii care nu se descurcă la nivelul la care au ajuns pe site și sunt suspecți că nu au completat ei răspunsurile pentru obținerea punctajului de calificare în finală, nu vor primii premii, acestea se vor acorda celor cu punctaj pe lucrări imediat inferior.

În caz de egalitate la puncte pe lucrări, departajarea se face prin punctajul avut pe portal, pe toate testele de evaluare, de pe nivelul clasei, nivel imediat inferior ori de pe niveluri superioare, la orele 12 ale zilei de 12.12.2015.

Premii

Pentru participarea la concurs sunt prevăzute un număr de 14.650 premii de participare și 350 premii I, II sau III.

Premiile de participare se vor acorda elevilor care au realizat punctajul prevăzut pentru acordarea lor. Acest punctaj, la fel ca punctajul pentru calificarea în finală, se va comunica la momentul deschiderii site-lui cu lecțiile și testele concursului.

Premiile I, II și III se vor acorda pe clase și pe secțiuni, cu deosebire în baza unor lucrări individuale, elevilor care au realizat punctajul necesar calificării în finală. În cazul în care lucrările prezentate nu obțin mai mult de 50 puncte din 100, ele nu vor fi premiate.

În situația în care nu există suficiente lucrări cu un punctaj mai mare de 50 puncte la o clasă, pe o anumită secțiune, premiile se vor acorda pe în ordine descrescătoare a punctajului realizat pe site-ul proiectului, pe activitățile de evaluare, conform precizărilor anterioare.

Drepturi de proprietate

Materialele prezentate de elevi în concurs rămân în proprietatea lor, dar prin participarea la concurs, aceștia oferă ISJ Alba dreptul de a le utiliza în orice activitate legată de proiect, inclusiv publicarea lor pe site-ul proiectului.

Litigii
Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.