Termeni și condiții

Termeni și condiții de utilizare a portalului www.viataeminunata.ro
Portalul www.viataeminunata.ro poate fi folosit de orice elev care dorește să își îmbunătățească motivația pentru învățare. În prima fază va fi folosit în cadrul concursului din cadrul proiectului, după care accesul va fi liber la produsele realizate în proiect.

termeni

Înregistrarea este gratuită iar datele introduse – numele, adresa de contact etc și rezultatele obținute nu for fi făcute publice nici nu vor fi oferite unei terțe părți.
În cazul în care se constată că utilizatorul desfășoară acțiuni care ar putea periclita buna funcționare a portalului, ne rezervăm dreptul de a bloca accesul acestuia pe site.